Zaujímavosti o cholesterole z prednášky prof. MUDr. Viliama Badu

kardiológ profesor Bada

Obsah tohto článku je inšpirovaný profesorskou prednáškou s názvom Ako predchádzať chorobám srdca a ciev prezentovanou popredným slovenským kardiológom a autorom vysokoškolských skrípt o EKG, prof. MUDr. Viliamom Badom, CSc.

Profesor Bada sa vo svojej prednáške o predchádzaní chorobám srdca a ciev zameriava a hodnotí na rôzne faktory vplývajúce na hodnoty cholesterolu a rozvoj srdcovo-cievnych ochorení. Svoje tvrdenia opiera nielen o dlhoročné medicínske skúsenosti, ale aj medzinárodné vedecké štúdie prezentované inými celosvetovo uznávanými kardiológmi.

Vybrané zaujímavosti o faktoroch vplývajúcich na cholesterol a rozvoj srdcovo-cievnych ochorení z profesorskej prednášky

 • káva s kofeínomje prospešná – znižuje mortalitu o 43%
 • konzum alkoholuv malých množstvách je prospešný – znižuje mortalitu o 50% (najlepšie je červené víno v malých množstvách)
 • fajčenieje škodlivé – 1 cigareta obsahuje až 4720 škodlivých chemických látok
 • vaječné žĺtkasú prospešné – aj keď pôvodne boli považované za škodlivé kvôli vyššiemu obsahu cholesterolu, ich pravidelným konzumom reaguje organizmus na znížením syntézy cholesterolu z pečene (dôležitá je ale kvalita konzumovaných vajec – odporúčajú sa výhradne kvalitné domáce vajíčka)
 • príjem nasýtených mastných tukovje prospešný – aj keď potraviny s obsahom nasýtených mastných tukov obsahujú cholesterol vo vyššej miere, štatistika mortality nekorešponduje s takouto krivkou – ako dôkaz uvádza prof. Bada Francúzov, ktorí sú najväčšími konzumentami nasýtených mastných tukov, a pritom vykazujú najnižšiu mortalitu vzhľadom na kardiovaskulárne ochorenia
 • maslo, mliekoje prospešné – hoci tieto potraviny obsahujú cholesterol vo vyššej miere, štatistiky poukazujú na fakt, že ľudia s hodnotami celkového cholesterolu v rozmedzí 6 – 9 mmol / l sa dožívajú dlhšieho veku než ľudia s nízkymi hodnotami celkového cholesterolu
 • sójaje škodlivá – neobsahuje žiadny cholesterol, ani laktózu, čo sú dôležité stavebné zložky ľudského tela
 • pohybje prospešný – odporúča sa aj “najhorším kardiákom”, ako najzdravší pohyb uvádza obyčajnú chôdzu, najlepšie po schodoch
 • sladené nápojesú škodlivé – obsahujú glukózu, fruktózu; vedú k obezite a podnecujú rozvoj srdcovo-cievnych ochorení
 • hormonálna substitučná liečbaje škodlivá – má veľa nežiaducich účinkov
 • pobyt v tme (bez umelých svetiel TV, PC, mobil) – je prospešný – priaznivo vplýva na tlak a celkový krvný obeh

Záznam kompletnej prednášky:

Be the first to comment

Pridaj komentár